Информация за килимите

Килимът се състои от основа и вътък.

https://kilimite.com/

Има 3 вида основа-едната  преплита вътъка, втората изпъва, а третата е велурената или косъма.

Д-текс това значи, колко грама тежи 1 линеен метър.

БЦФ – прищипан кабел.

Даутон – багри се на гранки.

Гранка – свободно навита прежда/държана на 2-те ръце/.

За вътък се използва юта. Вътък е синоним на юта.

Лансентата се определя от височината на велура.

Обикновено становете за производство на килимите са широки 4 метра.

Бърдо – определя гъстотата на основата.

https://kilimite.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/kilimi-moderni-dizaini.html

Вътъчна гъстина – брой вътъци на 1 метър от килима.

Сплитка – тя сплита вътъка с основата.

Пойнт – се равнява на 2 снобчета.

Правилото е:

Брой пойнт е равно на брой фигурални вътъци на 1 метър, умножено по основната гъстина.

Сплитка 1.1 -всеки вътък носи велур.

Сплитка 1.2 -всеки втори вътък носи велур.

Сплитка 1.3 -всеки трети вътък носи велур.

НПП това значи нетъкани подови покрития.

https://kilimite.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/moketeni-kilimi.html

Готова подложка/полипропиленова/ – прошиване- промазване с латекс – разкроява се.

На стана за производство на килими, могат да се тъкат както килими, така и мокети. Производителността обикновено е 200-300кв.м. на ден. Повечето станове са 4 метра широки.

Има станове за производство на килими шаги, там производителността може да достигне 400-500кв.м на ден.

По-гъстите видове килими, като например килими с гъстота 1 000 000 или 1 500 000 брой хиляди възли на квадратен метър, може да се постигне около 300-400кв.метра дневно.

Производство на килими с гъстота 500 000 бр.хил.възли на кв.метър може да постигне дневно производство около 400-700м2.

https://kilimite.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/persiiski-kilimi.html

Има станове за производство на BCF, които може да достигнат дневно производство от порядъка 1500 до 2000 кв.м. на ден.

Преденето е с капацитет 70 – 100 тона от вълнените прежди, месечно.

Производството на вълнени килими се осъществява на отделни станове, които са предназначени за това производство, като всеки стан си има своите особености и характеристики.

Най-добре е да има затворен кръг в това производство, т.е. преждите да се добиват собственоръчно както и след това производството на килимите да бъде собствено.

Номер метричен 15 – тройка.

При вълната 31-33 микрона е дебелината на вълната.

Полукангарна система за предене.

Предимства на багрене на лента – могат да се произвеждат големи партиди.

Вградена технология за багрене на гранки.

Спейсданк прежда – това е секторно багрене.

Pencil point effect това се постига чрез фиксиране с пара – стийм.

BCF – bulking continue filament.

Chips /гранули/ – те не могат да се багрят със цвят, а с друг вид гранули Masterbacks.

https://kilimite.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/kilimi-shaggy.html

144 нишки има в BCF.

Heat set  – той е топлинно обработен полипропилен.

Фризе полипропилен – постига се чрез специфична обработка на хийт сета.

Когато се произвежда килим, е нужно да се спазват всички технически параметри, храктеристики, правила и начин на работа. Затова е прието да има такива създадени правила, които да се спазват от всички участващи в процеса на създаване на килима. Това е от изключително важно значение, тъй като само един детайл да се пропусне или обърка, ще се наруши цялостният процес и ще бъдат допуснати големи грешки.

Затова се утвърждават стандарти и правила в килимарството и ръководителите трябва да следят за тяхното спазване и използване.

При производството на килима, се преминава през няколко важни етапа. Като всеки етап е свързан със съответните изисквания и норми.

Още когато дизайнерът създава определен дизайн, след това според даденият размер, по който ще се произвежда се оразмерява този дизайн, за да може да бъде правилно задеден към стана за производство. Особено важно е всеки размер да бъда оразмерен правилно, за да може после клиента да получи точно това, което желае.

https://kilimite.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/detski-kilimi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *